Övergrepp

alltid hopp

 samtalsterapi och själavård

 

Övergrepp

 

Att bli utsatt för övergrepp känslomässigt, psykiskt, fysiskt, andligt eller sexuellt är att få sina gränser överskridna. Även ett enstaka övergrepp och även ett mindre allvarligt övergrepp kan sätta spår i bland annat identiteten, självkänslan, viljan, den sexuella funktionen och känsla av att vara trygg. Med samtalsterapi kan du få hjälp att förstå hur övergreppet har påverkat dig och hur du kan bli fri och läkt.  

 

 

Övergrepp är en kränkning av våra gränser

och kan ha

stor påverkan

på vår trygghet såväl som vår självkänsla. 

Läs mer om övergrepp

och arbetet med att läka

och bli fri efter övergrepp.

Se www.tröst.se

Välkommen att ta kontakt

 

Använd gärna

meddelandeformuläret på sidan Kontakt.

Mottagning i Lund 

Bi Gudmundsson

 

mobil: 073-214 52 00

e-post: gudmundsson.info@gmail.com

Godkänd för F-skatt